ประกันภัยการเดินทาง

                     ในยุคปัจจุบันประกันภัยการเดินทาง ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทาง ไม่ว่าคุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ใดในมุมโลก หากมีอะไรที่ฉุกเฉิน เราก็พร้อมจะให้บริการคุณด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้านของเรา คุณจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเมื่อคุณได้ทำประกันภัยการเดินทาง ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาใดๆ เช่น กรณี เจ็บป่วย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า หรือ การพลาดการต่อเครื่องบิน ซึ่งทำให้คุณได้รับความเดือดร้อนคุณจะอบอุ่นใจเมื่อคุณมีประกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเดินทางมีได้ตลอดเวลา ซึ่งเราพร้อมที่จะดูแลคุณ 24 ชั่วโมง การประกันการเดิน ทางมีหลายแบบท่านควรเลือกและวางแผนก่อนชื้อประกันอ่านและทำความเข้าใจในประกันที่คุณเลือก และผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับและตัวประกันตัวไหนที่คุณคิดว่าซื้อแล้วคุ้มและเลือกประกันที่โดดเด่น เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันทรัพย์สิน เรื่องการเดินทางจะไม่เป็นปัญหาและทำให้คุณกังวลอีกต่อไป

 

แผนครอบครัวคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ (เด็กต้องอายุไม่เกิน 21 ปี)