Pocket Wifi

wifi

Pocket wifi คืออะไร ? : Pocket Wifi คืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ Wifi ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ง่ายและสะดวกในการหยิบใช้งาน สามารถแชร์สัญญาณ Wifi ให้แก่อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน

ทำไมต้องเช่า Pocket Wifi ?

pocketwifi_money001

ราคาถูกกว่า เปิด Data Roaming

pocketwifi_money002

ใช้อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง และเสถียรกว่า Data Roaming

pocketwifi_money003

สามารถใช้งานได้ทันที!

pocketwifi_money004

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3G/4G

pocketwifi_money005

ไม่ต้องกังวลเรื่องซิมล็อค เครื่องล็อคอีกต่อไป

pocketwifi_money006

ความปลอดภัย เรื่องข้อมูลรั่วไหล

อัตราค่าบริการ Pocket Wifi

 

อัตราค่าบริการ_pocketwifi


จอง Pocket Wifi กับเราง่ายๆ

howto(wifi)_01

1. โทรหา Call-center ของเรา

TEL.065-632-8954, 065-426-1952

howto(wifi)_02

2. เลือกประเทศ และเลือกแพคเกจ

ที่ต้องการใช้ Pocket Wifi

howto(wifi)_03

3. แจ้งวัน และจำนวนวัน

ที่ต้องการใช้ Pocket Wifi

howto(wifi)_04

4. เจ้าหน้าที่ จะแจ้งเครื่องว่าง

และให้ลูกค้ากรอกข้อมูล

howto(wifi)_05

4. ส่งข้อมูลของผู้ทำการจอง

และทำการชำระเงิน

howto(wifi)_06

6. รับเครื่องได้ที่เคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ

howto(wifi)_07

7. หรือสามารถนัดรับได้

ตามที่ลูกค้าสะดวก

howto(wifi)_08

8. สามารถคืนเครื่องได้ที่เคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือตามที่สะดวก